Bevordering van samenwerking en verduurzaming van het ondernemers- en woonklimaat op het bedrijventerrein
‘t Werkveld in Vorden.

Het begin

Op initiatief van enkele ondernemers van ’t Werkveld en met ondersteuning van de gemeente Bronckhorst, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de financiële ondersteuning van de provincie Gelderland is in het voorjaar van 2018 een haalbaarheidsonderzoek gestart en afgerond gericht op de mogelijkheden van het beter benutten van samenwerking en de bevordering van synergie en duurzaamheid op bedrijventerrein ’t Werkveld in Vorden.

Onderwerpen

 • bewustwording, kennisdeling & communicatie
 • energiebesparing en -verduurzaming
 • fysieke profilering van het bedrijventerrein & KVO-B

Visie

In de komende vijf a tien jaar gaat er veel veranderen voor bedrijven en bedrijventerreinen. Wat betekent dit voor mijn bedrijf of leefomgeving?

Missie

Er zijn een aantal doelen geformuleerd die we gezamelijk met zoveel mogelijk deelnemers willen gaan realiseren.
Wat zijn die doelen precies?

Strategie

Om ‘de kar te trekken’ is er een werkgroep opgericht onderverdeeld in vijf teams.
Wat doen die vijf teams?

Besparen op de energierekening van je bedrijf?

Interesse in een scan voor je bedrijf? Ga naar het intakeformulier Vul het in en email het naar: info@werkveldvorden.nl

Visie

Bedrijventerrein ’t Werkveld is een mooi, goed onderhouden, gastvrij en dynamisch bedrijventerrein. Door de onderlinge samenwerking is het er goed en veilig om te wonen en te werken. De vergroening van het bedrijventerrein heeft het vastgoed in waarde doen stijgen en het ziekteverzuim doen afnemen. Door de onderlinge samenwerking wordt er voortdurend aan verbeteringen en innovaties gewerkt. De economie van ‘t Werkveld is circulair: er wordt geen afval meer geproduceerd en de CO2 uitstoot is nihil. Er wordt meer dan genoeg energie opgewekt die met de omgeving wordt gedeeld. Door het innovatieve karakter en de succesvolle implementatie van initiatieven op het gebied van energieopwekking, verduurzaming en kennisdeling heeft ‘t Werkveld een aanzuigende werking op jong talent. De bedrijven op ‘t werkveld hebben hiermee een “edge of advantage” ten opzichte van andere bedrijventerreinen.

werkveld vorden

Missie

De missie van ’t werkveld is om in het komende jaar concrete resultaten boeken op de thema’s:

 • Bewustwording, kennisdeling en communicatie: zoveel mogelijk bedrijven laten participeren.
 • Energie, besparing en verduurzaming: nul CO2 emissie Zelf energie opwekken.
 • Fysieke profilering van het bedrijventerrein: vergroening.
 • Beheren van het KVO-B certificaat, (een schoon, heel en veilig bedrijventerrein)

Daarnaast is het bevorderen van samenwerking tussen de ondernemers onderling en tussen ondernemers en de gemeente, door een goede begeleiding en coördinatie van alle actuele thema’s, die zich voordoen op het bedrijventerrein ook onderdeel van de missie van ’t Werkveld.

Strategie

De strategie is dat 5 teams de kar trekken en het voorwerk verrichten, inhoudelijk de ambities omzetten in concrete (becijferde) plannen en voorstellen en “along the way” zoveel mogelijk bedrijven op ‘t Werkveld hierbij te betrekken door middel van:

 • Regelmatige netwerkbijeenkomsten organiseren
 • Publicaties op de website, linkedin, mail en fysieke flyers
 • Profielpagina op de website voor deelnemende bedrijven
 • pagina’s op de website met uitgebreide “uitgelichte” bedrijfsprofielen
 • Overleg met de gemeente

De teams zijn verdeeld naar aandachtsgebied, een overzicht vind je hier

 

Actueel