We hebben er allemaal baat bij

Bedrijventerreinen ‘t Werkveld heeft in juli opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen behaald. Het keurmerk onderstreept de samenwerking van ondernemers op het bedrijventerrein rond het verbeteren en waarborgen van de veiligheid.

Een belangrijke voorwaarde voor het behalen van het certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en evt. andere partijen afspraken maken om onderhoud en beheer en overlast en criminaliteit tegen te gaan. Daarmee ontstaat een veiliger omgeving en dus een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van.

 

Overlast voorkomen

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en dat kan ondernemers behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in 2005 samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie gestart met een keurmerk voor ‘veilig ondernemen voor bedrijventerreinen (KVOB).

Voor een KVOB maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:

  • beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging
  • het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s, enz.
  • investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)
  • het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over ‘schoon, heel en veilig’

 

Korting op verzekeringspremie

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt hierdoor fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op de veiligheid van ondernemers, werknemers en inwoners. Dat is voor verzekeraars reden om bedrijven die gevestigd zijn op een terrein met een KVOB flinke korting te geven op hun premies! Informeer hiernaar bij je eigen verzekeraar (tip: vraag je agent of hij bij de verzekeraar zelf wil informeren).