Het Energieteam van ’t Werkveld organiseert dit jaar voor alle ondernemers op ’t Werkveld een energie-project. Hierbij informeren we u graag over wat dit voor u betekent.

 

In het kort:

  • Als ondernemer/eigenaar /gebruiker op ’t Werkveld ontvangt u een gratis individueel energieadvies voor uw bedrijf: een onafhankelijke energie-expert komt nog dit jaar een opname doen op locatie en brengt op basis hiervan een energie-advies uit.
  • De resultaten van alle energie-adviezen voegen we samen, zodat we van het hele bedrijventerrein een beeld krijgen van het huidige energieverbruik en de kansen om te besparen en verduurzamen. Op basis hiervan wordt een Overall advies opgesteld voor besparing en verduurzaming van het gehele bedrijventerrein. Dat advies vormt de basis voor ons als projectteam: è ‘t Werkveld naar energiepositief en CO2 neutraal.
  • Het advies heeft betrekking op verbruik van gas, elektriciteit en warmte voor uw bedrijf.

 

Haalbare doelen

De doelstelling voor bedrijventerrein ’t Werkveld is realistisch en betaalbaar: met vereende krachten naar een energiepositief en CO2 neutraal bedrijventerrein. Dat klinkt ambitieus, maar ervaringen op andere bedrijventerreinen leren ons dat het realistisch en haalbaar is. Door samen te werken kunnen we bovendien de huidige energiekosten reduceren.

 

Eigen verantwoordelijkheid en verplichtingen

Naast uw eigen taak als ondernemer voor ‘verantwoord ondernemen’ bent u als ondernemer gebonden aan diverse wetten en regels voor uw energiehuishouding:

  • Met een kantoorruimte groter dan 100 m2, is de eigenaar verplicht te zorgen dat het kantoor in 2023 minimaal energielabel C heeft
  • Gebruikers met een verbruik van meer dan 50.000 kWh/jaar hebben per 1 juli 2019 informatieplicht**
  • Gebruikers met een verbruik van meer dan 25.000 m3 gas/jaar hebben eveneens per 1 juli aanstaande informatieplicht**

 

Samenwerking met Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

De Omgevingsdienst Achterhoek voert voor 10 gemeenten in de Achterhoek de gemeentelijke milieutaken uit. Deze 10 gemeenten geven duurzaamheid/energiebesparing een hoge prioriteit. Zo ook de gemeente Bronckhorst. Zo werkt de Omgevingsdienst ook mee als deelnemer van het Energieteam aan verduurzaming van ’t Werkveld te Vorden. Om te achterhalen welke regelgeving voor uw bedrijf relevant is zal Gerrit Hakken van de Omgevingsdienst Achterhoek u binnenkort per mail benaderen.

 

Kosten en financiering

Het project is mogelijk geworden door een financiële bijdrage van de gemeente Bronckhorst. Daarnaast hebben we aanvullende subsidie bij de provincie Gelderland aangevraagd, waarvan de definitieve toekenning in augustus wordt verwacht.

 

Aanmelden op informatieavond

De planning is eind september te starten met het uitvoeren van de opnames bij u op locatie. Voorafgaand houden we begin september een informatiebijeenkomst voor alle ondernemers van ’t Werkveld. Doel van deze bijeenkomst: u volledig informeren over het project. Tijdens deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden voor deelname. Een definitieve uitnodiging voor de bijeenkomst volgt.

 

September starten

Als duidelijk is hoeveel aanmeldingen zijn, vinden in september/oktober de opnames plaats. De adviezen zullen in oktober/november worden teruggekoppeld in de vorm van rapportages en bezoeken, en we delen de uitkomsten in de Werkveld-nieuwsbrief. Het streven is om in december of januari 2020 een evaluatie van alle opnames en adviezen te hebben. Dat is ook het moment dat we de mogelijke collectieve maatregelen kunnen presenteren, voor verduurzaming van het gehele bedrijventerrein.

 

Wat doen we in juni?

De komende weken zal het Energieteam het project in detail verder voorbereiden en afspraken maken met uitvoerende partijen. Zodra de toekenning van de provincie definitief is, kunnen we de informatiebijeenkomsten gaan plannen. Dit is naar verwachting begin september. Houd de Werkveld-nieuwsbrief  en de website www.werkveld-vorden.nl in de gaten voor actuele info. Ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Meld je nu aan: Stuur een mail naar info@werkveldvorden.nl zet in de onderwerpsregel “nieuwsbrief” en vermeld in de mail de bedrijfsnaam en de naam van de contactpersoon.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan een van de leden van het Energieteam, zij kunnen de meeste vragen direct beantwoorden of komen er op terug. U kunt uw vragen ook richten aan het mailadres van de stichting bedrijventerrein ’t Werkveld.

In alle gevallen hopen wij u op een de informatiebijeenkomst in september te mogen begroeten!

 

Namens Energieteam ’t Werkveld,

Patrick Buunk

Voorzitter

 

Contact:

Patrick Buunk voorzitter coördinatieteam ’t Werkveld Vorden
p.buunk@bosman-vorden.nl

Luuk Malenstein, SVT Nederland
luuk@svtnederland.nl

Dennis Jansen, Vastgoedeigenaar op ’t Werkveld
dennisjansen@me.com

Erik Mol, coördinator Duurzaamheid gemeente Bronckhorst
e.mol@bronckhorst.nl

Gerrit Hakken, contactpersoon Omgevingsdienst ODA
gerrit.hakken@odachterhoek.nl

Huub Schoenaker, coördinator Duurzaamheid, Tarmo
hs@tarmo.nl