In Vorden is op bedrijventerrein ’t Werkveld een grote stap gezet op het gebied van duurzaamheid. Verkennend onderzoek wijst uit dat het bedrijventerrein energiepositief en CO2-neutraal kan worden. Dit sluit aan bij de ambitie van het Energie-team van het bedrijventerrein en dus kunnen alle betrokkenen van ’t Werkveld samen aan de slag met de voorgestelde verduurzamingsmaatregelen.

Energieproject samen opgepakt

Dit energieproject komt voort uit de ambitie van het Energie-team van bedrijventerrein ’t Werkveld om het bedrijventerrein energiepositief en CO2-neutraal te maken. Daarom gaf het energie-adviesbureau Mijn Onderneming Duurzaam (MOD) de opdracht de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Ondernemers konden zich opgeven voor een gratis inventarisatie en een advies op maat over welke energiebesparende maatregelen zij kunnen treffen. Ook is meegenomen welke collectieve maatregelen ’t Werkveld als geheel kan nemen. Het project is voor 50% gefinancierd door de gemeente en de provincie Gelderland neemt de andere 50% voor haar rekening.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat het gasverbruik van ’t Werkveld met ruim 60 procent kan worden verminderd. Daarnaast blijkt dat het bedrijventerrein energiepositief kan worden. Wat betekent dat je meer duurzame energie produceert dan je zelf nodig hebt. Zo kan het bijvoorbeeld zijn de een bedrijf nog extra ruimte op zijn dak heeft voor zonnepanelen, waarvan de energie door anderen wordt gebruikt.

Top 5 maatregelen

MOD heeft naar aanleiding van het onderzoek per bedrijf een top 5 van maatregelen opgesteld. Dit zijn maatregelen die het snelst effect hebben op de verduurzaming van het bedrijf en bovendien binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. Hoewel de maatregelen per bedrijf kunnen verschillen, wordt wel gekeken naar overlap. Zo worden de top 5 maatregelen naast elkaar gelegd om bijvoorbeeld te kijken naar collectieve inkoop van middelen, zoals zonnepanelen en LED-verlichting. Het energieproject ’t Werkveld levert hiermee een flinke bijdrage aan de ambitie om als gemeente in 2030 energieneutraal te zijn.

Doe ook mee!

Nog niet alle ondernemers op ’t Werkveld hebben een inventarisatie laten doen en dat is jammer. Want hoe meer ondernemers meedoen, des te beter wordt het totaalbeeld van het energieverbruik van het bedrijventerrein. Dus bent u ondernemer op het ’t Werkveld? Meld u dan aan voor een gratis inventarisatie en advies bij projectleider Huub Schoenaker via hs@tarmo.nl.