Teams

 

 

Coördinatie

Coordinatieteam

Het coördinatieteam houdt zich bezig met de coördinatie en facilitering van de verbeterteams en bepalen de positie van ’t Werkveld. Zij zijn de schakel naar de gemeente en de vertegenwoordiging naar andere externe partijen. Tevens zorgen ze voor verbinding tussen de ondernemers van ’t Werkveld en zorgen ze voor een gezamenlijke ontwikkeling en uitwerking van plannen. Hierbij is het doel om de mogelijkheden van samenwerking zo optimaal mogelijk te benutten.

Teamleden:
Patrick BuunckOndernemer bedrijventerrein
Jurgen RiethorstOndernemer bedrijventerrein
Roy WolbrinkOndernemer bedrijventerrein
Vincent SpiegelenburgOndernemer bedrijventerrein
Gert Jan MuggeContactambtenaar gemeente
Colin RijmersContactambtenaar gemeente
Erik MolDuurzaamheidscoordinator gemeente
Huub SchoenakerHAN, CMW

Fysieke Profilering Bedrijventerrein

Het verbeterteam fysieke profilering bedrijventerrein houdt zich, in samenwerking met ondernemers en bewoners, bezig met het opstellen en uitvoeren van een langetermijnplan voor een mooi en representatief bedrijventerrein.  De focus ligt hierbij op de aanleg en het onderhoud van groenvoorziening, aankleding van de gevels, optimaliseren parkeermogelijkheden en aanpak van leegstand. De mogelijkheden van samenwerking en collectiviteit worden zo optimaal mogelijk benut en er is afstemming met het team KVO-B.

Teamleden:
Jurgen RiethorstOndernemer bedrijventerrein
Dirco TeeuwenOndernemer bedrijventerrein
Jacqueline WolsingTuincentrum Lucassen
Tonny GeverinkContactpersoon gemeente
Gert Jan MuggeContactambtenaar gemeente
Herbert ThuinteExtern adviseur, Greenlabel

 

Energiebesparing en Verduurzaming

Het verbeterteam Energiebesparing en -verduurzaming, of E-team  richt zich op de organisatie van de aanpak van besparing en verduurzaming van energie, elektriciteit, gas en warmte/koeling. Het principe waar het team van uit gaat is dat alleen dan bewust aan de eigen energievoorziening kan worden gewerkt, als men goed zicht heeft op de eigen energiehuishouding en waar de verbruiken ontstaan. Dat geld voor bewoners en ondernemers individueel en ook voor het bedrijventerrein als collectief. Ze richten zich op het bevorderen van de bewustwording van de eigen huishouding en het van daaruit aanpakken van de maatregelen gericht op besparing en verduurzaming. Welke maatregelen genomen kunnen worden blijkt uit het advies wat voorkomt uit de energiescan die ondernemers kosteloos kunnen laten uitvoeren.

Teamleden:
Patrick BuunckOndernemer bedrijventerrein
Luuk van MalensteinOndernemer bedrijventerrein
Gerrit HakkenContactpersoon omgevingsdienst ODA
Ineke DomhofContactpersoon omgevingsdienst ODA
Erik MolContactambtenaar gemeente
Colin RijmersContactambtenaar gemeente
Erik MolDuurzaamheidscoordinator gemeente
Huub SchoenakerHAN, CMW

 

Bewustwording, Kennisdeling & Communicatie

Het team dat verantwoordelijk is voor het thema bewustwording, kennisdeling en communicatie richt zich vooral op het bevorderen van informatie uitwisseling en het verzorgen van de communicatie van en naar bewoners en ondernemers op het werkveld. Zij zorgen voor de juiste interne en externe communicatie over de voortgang van de projecten. Ook organiseren ze bijeenkomsten die functioneel en informatief zijn, maar ook voldoende ruimte bieden om elkaar beter te leren kennen in een meer informele en ongedwongen sfeer.

Teamleden:
Gert Jan MuggeContactpersoon gemeente
Colin RijmersContactpersoon gemeente
Jurgen RiethorstOndernemer bedrijventerrein

 

KVO-B Team

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Dit gaat bijvoorbeeld om maatregelen als:

  • Regelmatige schouw van het bedrijventerrein door en met ondernemers en gemeente-vertegenwoordigers.
  • Het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over ‘schoon, heel en veilig’.
  • Beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging.
  • Het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s en dergelijke.
  • Investeringen in de openbare ruimte zoals groenvoorziening, straatverlichting, enz.

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit, branden en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te realiseren.

Bedrijventerrein ’t Werkveld heeft sinds 2010 een KVO-B certificaat, daarbij ondersteund door MKB-Nederland. Het huidige KVO-Keurmerk voor ’t Werkveld is geldig tot en met september 2022. De intentie is er om dit te verlengen mits er draagvlak voor is.

De Keurmerk Veilig Ondernemer-Bedrijventerrein werkgroep komt eenmaal per kwartaal bij en eenmaal per jaar vindt een dag-/avondschouw van het bedrijventerrein plaats. Doordat het lastig is om de continuïteit van de verschillende KVO-B werkgroepen in de gemeente te waarborgen, is besloten om te kijken of de krachten gebundeld kunnen worden. Er zal dan door de werkgroepen gezamenlijk vergaderd worden; dit scheelt tijd, men kan van elkaar leren en bovendien is dit voor brandweer en politie en gemeente efficiënter.

Teamleden:
Vincent Spiegelenburgondernemer bedrijventerrein
Mathijs Leusinkondernemer bedrijventerrein
Gert Jan MuggeContactpersoon gemeente
CorWijkagent