Goed nieuws: er hebben genoeg werkveld-ondernemers gereageerd op de KVOB-enquête afgelopen maand, om de audit te kunnen aanvragen. Er was een respons van 30% nodig voor bedrijventerrein Werkveld, om het keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen weer te kunnen aanvragen. Dat keurmerk geeft aan dat het wel goed zit met de veiligheid, dat ondernemers er samen zo veel mogelijk aan doen om het terrein toegankelijk te houden en maken voor hulpdiensten en inbrekers geen kans krijgen.

KIWA doet 2 juli audit

Op dinsdag 2 juli as. Zal het KIWA de audit afnemen voor alle bedrijventerreinen in Bronckhorst, waaronder Werkveld. Gert Jan Mugge zal de auditeur begeleiden over de diverse terreinen. Als we het keurmerk opnieuw hebben verkregen, wordt de volgende stap de twee grootste verzekeraars (goed voor 80% van de bedrijfsverzekeringen) te bewegen om geen 10% maar 20% korting te geven op verzekerinspremies, zoals dat ook bij andere bedrijventerreinen in Nederland al het geval is.

Planning:

1 mrt – 15 apr: Vragenlijst (enquête) 3-meting: politie, brandweer, gemeente, ondernemers
1 mrt – 15 apr: Audit door KIWA
na 15 april: Overzichten resultaten 3-meting en schouwdocumenten naar werkgroep
voor 25 april: Schouw en schouwverslag door werkgroep
voor 30 april: Uitwerken analyses met ondersteuning MKB
7 mei: Vergadering werkgroep KVOB: bespreken Veiligheidsanalyse (VA)
Mei: Opstellen plan van aanpak met ondersteuning MKB
4 juni: Vergadering werkgroep KVOB: plan van aanpak en auditplan
2 juli: Audit door KIWA
Augustus: Uitreiking certificaat