Toekomstbestendig Werkveld

Op 20 september 2018 is er een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd door de verbeterteams van bedrijventerrein ’t werkveld. Ondernemers en belangstellenden hebben een inkijkje gekregen in de ideeën van de ondernemers om ’t Werkveld toekomstbestendig te krijgen en werden aangemoedigd om mee te doen. De bijeenkomst was mede georganiseerd om de ondernemers met elkaar kennis te laten maken en de ideeën met elkaar te laten delen.

Gedurende de dag werd er allereerst een rondleiding gegeven door gastheer SVT, verzorgd door directeur Luuk Malenstein. Na de rondleiding gaf de wethouder economie, Willem Buunk, een algemeen praatje en werd dit opgepakt door de verschillende verbeterteams die allen het belang toelichten en werden de verschillende doelen behandeld.

teams

Na de presentaties was er een buffet met de mogelijkheid om te netwerken, waar flink gebruik van gemaakt werd. Ook werden op verschillende posters input geleverd met nieuwe innovatieve ideeën, en is er ook duidelijk geworden welk gedeelte van het ’t werkveld prioriteit heeft om als eerst veranderingen door te voeren.

 

De visie is dat voor een toekomstbestendig Werkveld in Vorden, we van een lineaire economie moeten transformeren naar een circulaire economie.

circulaire

 

De huidige situatie van energieverbruik en CO2 uitstoot

 

Commitment van het coalitieakkoord Bronckorst 2030

 

Fysieke profilering en inrichting van het bedrijventerrein

Lange termijn visie:

 • Mooi, duurzaam en representatief bedrijventerrein
 • Gezonde leefomgeving

Korte termijn missie:

 • Afstemming met bewoners en ondernemers
 • Aanpak van de meest kritische verbeterpunten:
 • Groenvoorzieningen
 • Parkeren

 

Huidige situatie:

Vooral veel asfalt en betonklinkers. Bedrijventerrein Werkveld Vorden is op dit moment een zogenaamd “hittestressgebied” en dat vormt een ongezond leef en werkklimaat.

 

De waarde van vergroening van het bedrijventerrein:

 • Betere gezondheid
 • Grotere sociale cohesie
 • Grotere aantrekkingskracht op steden/dorpen
 • Duurzame energieopwekking
 • Beter functioneren op het vlak van wonen,
  economie en recreëren
 • Grotere creativiteit
 • Minder vandalisme/agressie
 • Minder hittestress
 • Betere waterinfiltratie en opvang  groendak 50% wateropvang
 • Minder geluidshinder
 • Hogere waarde van onroerend goed  10-15% meer waarde

 

 

Korte termijn-aanpak

 • Laagdrempelige vergroening op grens openbaar – particulier.
 • Welke straat gaan we als eerste verfraaien?
 • Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de stand.
 • Bij gehele straat interesse – uitwerken van ideeën tot concreet plan.

Lange termijn-aanpak

 • Stimuleren van gezond gedrag gebruik fiets = minder parkeerplekken = meer ruimte voor groen en gezonde medewerkers
 • Deel auto’s  elektrisch  voor gehele bedrijvenpark = minder parkeerplekken = meer ruimte voor groen
 • Gezamenlijk ruimte benutten = meer ruimte voor groen
 • Waterbuffering en opvang in combinatie met vergroening
 • Mobiliteit naar de toekomst versus ontsluiting omgeving

 

Communicatie, Bewustwording en Kennisdeling

Visie

Op een bedrijventerrein als het werkveld bevindt zich een schat aan kennis, informatie en vakmanschap. Samenwerken om de eerder geformuleerde doelen te behalen kan faciliterend werken voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Door samen te werken vormen we als bedrijventerrein een volwassen gesprekspartner voor: overheden, onderwijsinstellingen, energieleveranciers etc.

Missie

Alle bedrijven op het Werkveld met elkaar in contact brengen, faciliteren van onderlinge communicatie. Vorderingen van de werkgroepen communiceren.

 

Strategie

 • Publicatie van een website (deze website)
 • Linkedin besloten Werkveld Vorden groep
 • Nieuwsbrieven
 • Flyers
 • Organiseren van bijeenkomsten
 • interviewen van bedrijven en interview publiceren op deze site

 

De website is de informatiehub, vanuit daar wordt gedeeld naar een linkedingroep, updates worden ook gedeeld met nieuwsbrieven via mail en bij sommige evenementen wordt er fysiek geflyerd.

 

KVO-B Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

 • Bedrijfsschade neemt af.
 • Minder criminaliteit.
 • Snelle en directe communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer.
 • Ondernemers en hun personeel voelen zich veiliger.
 • De klant voelt zich prettiger in het gebied.
 • Beter imago en aantrekkingskracht
 • Schaalvoordeel bij inkoop en verzekeringen

Bedrijventerrein Werkveld Vorden is op dit moment gecertificeerd. Er wordt aan gewerkt om deze certificering te behouden en de kosten en opbrengsten te delen.

 

Enkele foto’s van het evenement: