Tijdens de bedrijven bijeenkomst die ’t Werkveld in mei jl. georganiseerd heeft de ondernemers op ons bedrijvenpark, waren Marnix Meijer en Gert Jan Mugge van de Gemeente Bronckhorst aanwezig. Zij vertelden meer over de status van en de mogelijkheden voor de uitbreiding van ’t Werkveld. 

“De ambities om deze ruimte te creëren voor bedrijven zijn opgenomen in een Omgevingsprogramma Werklocaties, dat momenteel ter inzage ligt en binnenkort door het gemeentebestuur zal worden vastgesteld”, aldus Marnix. Dit programma dient als basis voor de realisatie van de volgende vier doelen:

1.  Het aanleggen van nieuwe terreinen of uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen.

2.  Herstructurering van verouderde bedrijventerreinen.

3.  Aanpak van VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing).

4.  Verbetering van samenwerking tussen en met bedrijven.

Er is vanuit de gemeente overleg geweest met het bestuur van ‘t Werkveld in Vorden om te bepalen wat de specifieke behoeften zijn in dat gebied. Voor de uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen of de aanleg van nieuwe terreinen zal het gemeentebestuur een weloverwogen beslissing moeten nemen over de meest geschikte locatie.

“Hoewel de mogelijkheden voor uitbreiding van ‘t Werkveld in Vorden ruimtelijk beperkt lijken, zijn er wel kansen om het oudste gedeelte van ‘t Werkveld te revitaliseren. Door herstructurering van dit gebied kan mogelijk ruimte worden gecreëerd voor bestaande bedrijven om uit te breiden.” Als inspiratie wordt door de heren het voorbeeld van de herstructurering van het Industriepark in Zelhem genoemd, waar de gemeente de afgelopen jaren veel ervaring mee heeft opgedaan. “Het is gebleken dat dergelijke trajecten tijdsintensief zijn en aanzienlijke inzet vergen. We willen deze opgedane ervaringen graag benutten voor eventuele toekomstige projecten op ‘t Werkveld.”

Voor het eind van het jaar wil de gemeente Bronckhorst met een besluit komen over welk bedrijventerrein we gaan herstructureren. Het rapport dat deze verkenning van de verschillende bedrijventerreinen samenvat, is bijna gereed en staat op het punt om het bestuurlijke traject in te gaan.

Marnix benadrukt dat het er voor ’t Werkveld kansrijk uitziet. “Als het besluit gunstig uitvalt en de herstructurering van ’t Werkveld doorgaat, zal de gemeente eerst in gesprek gaan met de lokale ondernemers. Dit overleg is essentieel, omdat de betrokkenheid en input van bedrijven cruciaal zijn om een succesvolle aanpak te garanderen. Het is van groot belang om te bepalen wat er nodig is en om te zorgen voor voldoende draagvlak bij de lokale ondernemersgemeenschap voordat de herstructurering daadwerkelijk van start gaat.”

Daarnaast is er al een aankondiging opgenomen in de programmabegroting die in november wordt behandeld in de gemeenteraad. “Hierin staat vermeld dat de voorbereidingen voor de herstructurering van een ander verouderd bedrijventerrein van start zullen gaan. Concreet betekent dit dat in 2024 een projectplan zal worden opgesteld, vooropgesteld dat er voldoende draagvlak en bereidheid is onder de ondernemers. Dit plan zal worden opgesteld nadat het college hierover afspraken heeft gemaakt met de gemeenteraad.”

Kortom, de gemeente is actief bezig met het evalueren van herstructureringsopties voor bedrijventerreinen en streeft naar een zorgvuldige aanpak met nauwe betrokkenheid van de lokale ondernemers. De herstructurering van verouderde bedrijventerreinen is een belangrijk onderdeel van het beleid van de gemeente en zal naar verwachting in de komende jaren concrete vormen aannemen.

Daarnaast is er al een aankondiging opgenomen in de programmabegroting die in november wordt behandeld in de gemeenteraad. “Hierin staat vermeld dat de voorbereidingen voor de herstructurering van een ander verouderd bedrijventerrein van start zullen gaan. Concreet betekent dit dat in 2024 een projectplan zal worden opgesteld, vooropgesteld dat er voldoende draagvlak en bereidheid is onder de ondernemers. Dit plan zal worden opgesteld nadat het college hierover afspraken heeft gemaakt met de gemeenteraad.”

Kortom, de gemeente is actief bezig met het evalueren van herstructureringsopties voor bedrijventerreinen en streeft naar een zorgvuldige aanpak met nauwe betrokkenheid van de lokale ondernemers. De herstructurering van verouderde bedrijventerreinen is een belangrijk onderdeel van het beleid van de gemeente en zal naar verwachting in de komende jaren concrete vormen aannemen.