KVO-B Team

 

 

Wat we doen

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Dit gaat bijvoorbeeld om maatregelen als:

  • Regelmatige schouw van het bedrijventerrein door en met ondernemers en gemeente-vertegenwoordigers.
  • Het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over ‘schoon, heel en veilig’.
  • Beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging.
  • Het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s en dergelijke.
  • Investeringen in de openbare ruimte zoals groenvoorziening, straatverlichting, enz.
  • De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit, branden en onveiligheid wordt door deze en andere
  • maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en
  • burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te realiseren.

Bedrijventerrein ’t Werkveld heeft sinds 2010 een KVO-B certificaat, daarbij ondersteund door MKB-Nederland.

De Keurmerk Veilig Ondernemer-Bedrijventerrein werkgroep komt eenmaal per kwartaal bij en eenmaal per jaar vindt een dag-/avondschouw van het bedrijventerrein plaats. Doordat het lastig is om de continuïteit van de verschillende KVO-B werkgroepen in de gemeente te waarborgen, is besloten om te kijken of de krachten gebundeld kunnen worden. Er zal dan door de werkgroepen gezamenlijk vergaderd worden; dit scheelt tijd, men kan van elkaar leren en bovendien is dit voor brandweer en politie en gemeente efficiënter.

Teamleden:
Vincent Spiegelenburgondernemer bedrijventerrein
Mathijs Leusinkondernemer bedrijventerrein
Gert Jan MuggeContactpersoon gemeente
CorWijkagent